ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ITM

Φορητά θερμαντικά σώματα υγραερίου του οίκου ITM

Σειρά KAFER

Χειροκίνητη εκκίνηση χωρίς θερμοστάτη χώρου σε διάφορους τύπους.

Σειρά K2C(A)

Χειροκίνητη εκκίνηση, και ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου ελεγχόμενη από θερμοστάτη χώρου.

Σειρά K2C(M)

Χειροκίνητη εκκίνηση, και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου χωρίς θερμοστάτη χώρου.

Σειρά K2C(E)

Αυτόματη εκκίνηση με ηλεκτρονικό, και ρυθμιζόμενη ισχύς εξόδου ελεγχόμενη από θερμοστάτη χώρου.