ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τα διαπιστευτήρια μας

Αποθηκευτικός χώρος 200.000 λίτρων, δύο βυτία διανομής και δύο βυτία επικαθήμενα ανεφοδιασμού, οδηγοί καταρτισμένοι και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα διπλώματα, τεχνική υποδομή άρτια σε θέματα ασφάλειας.

Το εκτεταμένο δίκτυο διανομής (φιαλών & χύμα) της εταιρείας εξυπηρετεί ιδανικά, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες.

Η δουλειά μας ….. άμεσα, έγκαιρα, αξιόπιστα, διανομή υγραερίου σε επαγγελματίες και ιδιώτες.

Οι τιμές μας ….. ανταγωνιστικές.

Τα αποτελέσματα ….Είμαστε συνυφασμένοι με τη λέξη υγραέριο.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ GS ΒΑΖΟΥΜΕ GAZ...ια στις "ΜΗΧΑΝΕΣ" μας.