ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Οριζόντιες

Οριζόντιες
1000 – 1750 – 2500 – 3000 – 5000 ltr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δεξαμενών:

Όλες οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες με βάση την οδηγία της ΕΚ 97/23
Η σειρά των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δεξαμενών GPL είναι αυστηρά ελεγμένων προδιαγραφών έτσι ώστε να αντέχουν σε πίεση λειτουργίας 17,65 bar.
Κάθε δεξαμενή υποβάλλεται σε έλεγχο ραδιογραφίας καθώς και σε υδραυλική δοκιμή με πίεση 23 bar.
Κάθε δεξαμενή περνάει από στάδιο αμμοβολής και ακολούθως βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή σε φούρνο. Στην συνέχεια τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και λειτουργίας.

Όλες οι δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με:

 • Δείκτη στάθμης.
 • Βαλβίδα ασφαλείας 17,65 bar.
 • Βάνα αέριας φάσης υγραερίου με ενσωματωμένη βαλβίδα υπερβολικής ροής (excess flow).
 • Μανόμετρο γλυκερίνης.
 • Μαστό λήψης υγρής φάσης.
 • Βαλβίδα πλήρωσης.
 • Πινακίδα με αριθμό σειράς και βασικών χαρακτηριστικών.
 • Κάλυμμα προστασίας οργάνων.
 • Κάθε δεξαμενή ελέγχεται και συνοδεύεται από πιστοποιητικό  διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού.

 

Διαστάσεις:

Χωρητικότητα
(lt)

kg

D (mm)

A (mm)

C (mm)

I (mm)

P (mm)

K (mm)

990

250

800

2160

1200

450

300

1300

1750

390

1000

2450

1360

630

170

1450

2500

540

1200

2510

1400

675

150

1500

3000

630

1200

2910

1400

675

150

1500

5000

960

1200

4710

3200

675

150

1500

 

Κατακόρυφες

Κατακόρυφες
500 – 1000 – 1750 ltr


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δεξαμενών:

Όλες οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες με βάση την οδηγία της ΕΚ 97/23
Η σειρά των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δεξαμενών GPL είναι αυστηρά ελεγμένων προδιαγραφών έτσι ώστε να αντέχουν σε πίεση λειτουργίας 17,65 bar.
Κάθε δεξαμενή υποβάλλεται σε έλεγχο ραδιογραφίας καθώς και σε υδραυλική δοκιμή με πίεση 23 bar.
Κάθε δεξαμενή περνάει από στάδιο αμμοβολής και ακολούθως βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή σε φούρνο. Στην συνέχεια τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και λειτουργίας.

Όλες οι δεξαμενές είναι εφοδιασμένες με:

 • Δείκτη στάθμης.
 • Βαλβίδα ασφαλείας 17,65 bar.
 • Βάνα αέριας φάσης υγραερίου με ενσωματωμένη βαλβίδα υπερβολικής ροής (excess flow).
 • Μανόμετρο γλυκερίνης.
 • Μαστό λήψης υγρής φάσης.
 • Βαλβίδα πλήρωσης.
 • Πινακίδα με αριθμό σειράς και βασικών χαρακτηριστικών.
 • Κάλυμμα προστασίας οργάνων.
 • Κάθε δεξαμενή ελέγχεται και συνοδεύεται από πιστοποιητικό  διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού.

Διαστάσεις:

Χωρητικότητα

(lt)

kg

H

500

170

800

1380

990

210

1000

1580