ΑΕΡΙΑ

Τα βιομηχανικά αέρια διατίθενται συσκευασμένα σε διάφορες φιάλες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε αερίου και τις φυσικές του ιδιότητες. Άλλα διατίθενται σε υψηλές πιέσεις και άλλα σε χαμηλές πιέσεις. Υπάρχουν και φιάλες μείγματος αερίων. Οι φιάλες είναι διαφόρων χωρητικοτήτων, είναι κατασκευασμένες από χάλυβα υψηλής αντοχής ή αλουμίνιο και είναι ικανές να αντέξουν στις όποιες πιέσεις. Φέρουν τη σήμανση που προβλέπει η ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

*Οξυγόνο

*Άζωτο

*Αργόν

*Ήλιον

*Διοξείδιο του Άνθρακα

*Ασετιλίνη

*Πρωτοξείδιο του Αζώτου

*Μίγμα Κοργκόν

*Μίγματα Αερίων