ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 300 ΚΙΛΩΝ

Oλόσωμο μεταλλικό στέλεχος με αερισμό

Βραστήρας 300 κιλών ολόσωμο μεταλλικό στέλεχος με αερισμό Διάμετρος κεφαλής D=24cm