ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΥΠΕΡΒΑΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) 1 ΕΣΤΙΑ

Σχάρα μαντέμι μεγάλης αντοχής