ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ OΧΥ-Α

ΙΤΑΛΙΚOΣ μηχανισμός, βαλβίδα & πλαστική λαβή.

Φλόγιστρο υγρ. με μεταλλική βάση & ποδαράκια. ΙΤΑΛΙΚOΣ μηχανισμός, βαλβίδα & πλαστική λαβή.

Ισχύς:280 Watt
Κατανάλωση:74 g/h
Mικτό Βάρος:0,693 Kg
Καθαρό Βάρος:0,510 Kg