ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Για επαγγελματική χρήση.

Υπάρχει μεγάλη γκάμα από φλόγιστρα (Αμερικής, MAP, υδραυλικών κ.α) σε διάφορα μήκη.