ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

O Start Condens είναι ένας νέος επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης μικρών διαστάσεων, που επιτρέπει την εγκατάσταση σχεδόν παντού σστο σπίτι. Μειώνει τις δαπάνες λειτουργίας έως 35% σε σχέση με έν συμβατικό λέβητα συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος

 • Οι λέβητες συνδιασμένης λειτουργίας προσφέρουν μια υψηλή αναλογική λειτουργία και μπορούν να συνδιαστούν με ηλιακά συστήματα με τα κατάλληλα παρελκόμενα
 • Πιστοποίηση Range Rated. Εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση σε όλο το εύρος της ισχύος του και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες του συστήματος
 • Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ΙΕΕ <= 0,20)
 • Ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει πάντα ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του λέβητα με την βοήθεια ενδεικτικών LED και της ψηφιακής οθόνης
 • Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης με την χρήση εξωτερικού αισθητηρίου περιβάλλοντος (ως παρελκόμενο)
 • Τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο μερικώς προστατευόμενο IPX5D
 • Αντιπαγετική προστασία (μέχρι -3οC)
 • Συμβατό με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/125/CE διασφαλίζοντας χαμηλά λειτουργικά κόστη
 • Χαμηλές εκπομπές ρύπων
 • Εναλλάκτης συμπύκνωσης απο κράμα αλουμινίου με καυστήρα προανάμιξης
 • Μοντέλα: συνδιασμένης λειτουργίας