Χρήσεις & κανόνες ασφαλείας

Γενικές πληροφορίες για ασφαλή χρήση

Πληροφορίες για την ασφάλεια και την πυροπροστασία, προς τους χρήστες του υγραερίου

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι, να παρέχει στους καταναλωτές των υγροποιημένων αερίων καυσίμων, χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τους, υπηρεσίες γενικού χαρακτήρα και εξειδικευμένες οδηγίες για τις διάφορες τυπολογίες χρήσης, οι οποίες, σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστούν τα νομοθετικά κείμενα και τους κώδικες καλής πρακτικής, που κάθε καταναλωτής πρέπει αυστηρά και ολοκληρωτικά να τηρεί.

Ποτέ μην προσπαθήσετε να εντοπίσετε πιθανή διαρροή υγραερίου με γυμνή φλόγα, αλλά πάντα με τη χρήση σαπουνάδας ή των ειδικών σπρέι ανίχνευσης διαρροών!!!

Αρχικά για να επιλέξετε γνήσιες φιάλες με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, βεβαιωθείτε ότι έχουν:

Μεμβράνη Ασφαλείας με το λογότυπο της εταιρίας που τις διαθέτει και που καλύπτει την βαλβίδα της φιάλης.

Πλαστική Τάπα Ασφαλείας που σφραγίζει το στόμιο της βαλβίδας.


*** Για την αλλαγή της Φιάλης.

Για την αντικατάσταση της φιάλης θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

*Μην καπνίζετε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνή φλόγα στον χώρο.

*Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και όλες οι βάνες του δικτύου είναι κλειστές.

*Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα (στρόφιγγα) της κενής φιάλης είναι κλειστή.

*Αφαιρέστε (ξεβιδώστε) τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα που είναι προσαρμοσμένος στο στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της κενής φιάλης και απομακρύνετε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.

*Ελέγξτε τον ρυθμιστή και τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή δικτύου ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν φθορά. Ειδικά ο ελαστικός σωλήνας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια.

*Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (φλατζάκι) στο ρακόρ σύνδεσης του ρυθμιστή ή του ελαστικού σωλήνα του δικτύου με καινούργιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλαιό πριν τοποθετήσετε το καινούργιο.

*Αφαιρέστε την μεμβράνη ασφαλείας από την νέα πλήρη φιάλη.

*Δοκιμάστε την λειτουργία της βαλβίδας (στρόφιγγας) της νέας πλήρους φιάλης ότι λειτουργεί καλά (γυρίστε την μισή στροφή) και μετά ξαναβάλτε την στην κλειστή θέση (εντελώς δεξιόστροφα).

*Αφαιρέστε το πώμα από την βαλβίδα (στρόφιγγα) της νέας φιάλης και συνδέστε τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή του δικτύου σφίγγοντας καλά το ρακόρ σύνδεσης.

Σημείωση: Προσοχή το ρακόρ σύνδεσης με την στρόφιγγα της φιάλης σφίγγει αριστερόστροφα.

*Ανοίξτε ελαφρά (μία στροφή) την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης και ελέγξτε με σαπουνάδα (ποτέ με γυμνή φλόγα) για διαρροές.

Σημείωση: Για τον έλεγχο της στεγανότητας ετοιμάζουμε σαπουνάδα σε ένα σφουγγαράκι χρησιμοποιώντας σαπούνι για τα πιάτα. Απλώνουμε τον αφρό στα σημεία που θέλουμε να ελέγξουμε (γύρω από την σύνδεση του ρακόρ με την βαλβίδα). Εάν δημιουργηθούν φυσαλίδες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαρροή ενώ η απουσία τους βεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι στεγανή.

*Εφόσον δεν υπάρχει διαρροή ανοίξτε την στρόφιγγα πλήρως και ανάψτε την συσκευή κατανάλωσης.


*** Στην περίπτωση διαρροής - φωτιάς.

Στην περίπτωση όπου εντοπιστεί διαρροή πρέπει να:

*Μην λειτουργήσετε κανένα μηχάνημα και ανάψετε φώτα ή ηλεκτρική συσκευή.

*Κλείσετε την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.

*Ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες ώστε να αεριστεί ο χώρος.

*Μεταφέρετε την φιάλη σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο. Τοποθετήστε την όρθια, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρα.

Στην περίπτωση της φωτιάς, αν δεν μπορείτε με ασφάλεια και άμεσα να την αντιμετωπίσετε με δικά σας μέσα, καλέστε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, γνωστοποιώντας της την ύπαρξη υγραερίου.


***Το υγραέριο είναι κανονικά άοσμο αλλά του προσθέτουμε μια δύσοσμη ουσία ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής, ακόμη και σε μικρές ποσότητες.Κατεβάστε εδώ το PDF με τις Οδηγίες ασφαλείας.


σχετικές κατηγορίες προϊόντων