Δεξαμενές υγραερίου

Τοποθετήσεις Δεξαμενών Υγραερίου όλων των τύπων  και μεγεθών για Επαγγελματική & Οικιακή Χρήση.

Η δεξαμενή υγραερίου, με βάση τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό (ΦΕΚ 1257 Β' /3.9.03) είναι ένα σταθερό μεταλλικό δοχείο πίεσης, αποθήκευσης υγραερίου, με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 150 λίτρων, με κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήμα, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπό πίεση.

Οι κύριοι λόγοι για επιλογή δεξαμενής υγραερίου, είναι -Η δυνατότητα τροφοδοσίας για την κάλυψη μεγάλων απαιτήσεων και

-Η οικονομία, αφού η τροφοδοσία με φιάλες είναι ακριβότερη.

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από δεξαμενές υγραερίου συναντώνται κυρίως σε βιομηχανικές αλλά και βιοτεχνικές, επαγγελματικές (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ) και οικιακές (για θέρμανση κ.α), όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση της δεξαμενής .

Οι δεξαμενές υγραερίου διακρίνονται σε Υπέργειες και Υπόγειες. Ως υπόγειες δεξαμενές εννοούνται οι θαμμένες με ολόπλευρη κάλυψη της δεξαμενής με χώμα. Το πλεονέκτημα των υπόγειων δεξαμενών είναι η αυξημένη πυροποστασία, ενώ το βασικό πλεονέκτημα των υπέργειων δεξαμενών είναι η οικονομικότερη εγκατάσταση. 

Εξοπλισμός Δεξαμενής Υγραερίου: Η δεξαμενή υγραερίου σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με: Βαλβίδα Πλήρωσης, Βαλβίδα Λήψης Αέριας Φάσης, Μανόμετρο Ασφαλείας, Διάταξη Ένδειξης Στάθμης, Ασφαλιστική Βαλβίδα Ανακούφισης Πίεσης, Δείκτη-Περιοριστή Μέγιστης Στάθμης & Βαλβίδα Εκκένωσης Υγρού.

Πιστοποιητικό Κατασκευής: Για κάθε δεξαμενή υγραερίου πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Κατασκευής στο οποίο θα αναγράφονται: Ο Κατασκευαστής, το Έτος Κατασκευής, ο Αρ. Σειράς, τα Υλικά Κατασκευής, ο σχετικός Κανονισμός ή Πρότυπο και η Συμμόρφωση με την Οδηγία 97/23/ΕΚ, οι Δοκιμές που έχει υποστεί & η Χωρητικότητα της.

 

Ενδεικτικά, για εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου:

• Χρειάζεται ελεύθερος χώρος, τουλάχιστον  3 μέτρα,  γύρω από την δεξαμενή. Μακριά από εστίες ανάφλεξης, σε χώρους με καλό εξαερισμό.

• Απαιτείται χώρος, ο οποίος θα εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση και στάθμευση του βυτιοφόρου,  σε απόσταση περίπου 25μέτρων από το χώρο που θα τοποθετηθεί η δεξαμενή.

Ακόμη όμως κι αν δεν υπάρχουν οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις  για τοποθέτηση δεξαμενής , υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν φιάλες υγραερίου, οι οποίες λειτουργούν ως δεξαμενή αλλά, ανάλογα με τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν, απαιτούν συχνή αντικατάσταση.

σχετικές κατηγορίες προϊόντων