Οι λέβητες συμπύκνωσης (ή αλλιώς λέβητες συμπυκνωμάτων) είναι λέβητες υψηλής απόδοσης οι οποίοι αξιοποιούν την ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στους υδρατμούς των καυσαερίων.

Σε έναν κοινό λέβητα, το 10% της ισχύος από την καύση αποβάλλεται στο περιβάλλον μέσω της καμινάδας, με τα καυσαέρια να έχουν θερμοκρασία περίπου 150o C. Η τεχνολογία συμπυκνωμάτων εκμεταλλεύεται την υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων και ψύχοντας τα δημιουργεί επιπλέον θερμότητα.

Η τεχνολογία των συμπυκνωμάτων δεν είναι καινούρια, ωστόσο σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesignοι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών ρύπων που πρέπει να πληρούν οι λέβητες πετρελαίου και αερίου, είναι τέτοιες ώστε οι συμβατικοί λέβητες δεν μπορούν να τις καλύψουν.

Ως εκ τούτου από 26 Σεπτεμβρίου 2015, οι συμβατικοί λέβητες τέθηκαν εκτός παραγωγικής διαδικασίας, εισαγωγής και πώλησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη θέση τους πήραν οι λέβητες που διαθέτουν τεχνολογία συμπύκνωσης των καυσαερίων, οι οποίοι καλύπτουν απόλυτα τις ελάχιστες απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.

Πως λειτουργούν οι Λέβητες Συμπύκνωσης

Η βασική αρχή λειτουργίας των λεβήτων συμπύκνωσης τους είναι ότι τα καυσαέρια δεν οδηγούνται κατευθείαν στους καπναγωγούς αλλά περνούν μέσα από εναλλάκτη θερμότητας. Στον εναλλάκτη, τα ζεστά καυσαέρια ανταλλάσουν ενέργεια με το νερό που επιστρέφει από τα σώματα και κρυώνουν πριν οδηγηθούν στους καπναγωγούς. Οι υγροποιήσεις των καυσαερίων συλλέγονται σε μια συνήθως ανοξείδωτη λεκάνη συλλογής και οδηγούνται στην αποχέτευση χωρίς να διαβρώνουν το λέβητα.

Πλεονεκτήματα Λεβήτων Συμπύκνωσης

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος
  • Ένας λέβητας συμπυκνωμάτων επιτυγχάνει οικονομία στην ενέργεια από 15 έως 35% σε σχέση με ένα συμβατικό λέβητα.
  • Διαθέτει υψηλή απόδοση λόγω του έξυπνου συστήματος καύσης, το οποίο επιτρέπει μια ιδανική μίξη αέρα αερίου
  • Αποβάλει καυσαέρια με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες (80°C αντί 150°C ενός συμβατικού λέβητα)
  • Χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένος ρυθμός απόρριψης διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (< 100 ppm)