Για την επιχείρηση

1140x400

Το υγραέριο LPG είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.

Η χρήση του υγραερίου σε επαγγελματικές εφαρμογές και στην βιομηχανία είναι ευρύτατη, καθώς το υγραέριο προσφέρει σημαντικότατα οφέλη όπως οικονομία, καθαρή καύση, χαμηλά κόστη συντήρησης εγκαταστάσεων λόγω καθαρής καύσης, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα λόγω υψηλούς θερμαντικής ισχύος.

Το υγραέριο για χρήση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση απαιτεί αποθήκευση η οποία μπορεί να γίνει είτε σε:

>ειδική δεξαμενή υγραερίου (οπότε το προμηθευόμαστε χύμα) είτε σε

>φιάλες υγραερίου που συνήθως συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα και τις προμηθευόμαστε γεμάτες με υγραέριο.

Δείτε εδώ τις πληροφορίες:

Ενδεικτικά, εξειδικευμένες χρήσεις του Υγραερίου σε επιχειρήσεις:

Ξενοδοχεία (θέρμανση, μαγείρεμα, Ζεστό Νερό Χρήσης, θερμαινόμενες πισίνες, κτλ.)

Εστιατόρια-Catering (φιάλες υγραερίου για θέρμανση εξωτερικών χώρων, για μαγείρεμα, για ΖΝΧ κτλ.)

Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες στην παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων.

Φούρνοι- Αρτοποιία (αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου)

Τυροκομία

Επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα (ορνιθοτροφεία, χοιροτροφεία κ.α)

Θέρμανση αποθηκών.