Εγγύηση προϊόντων

Ισχύουν οι αντίστοιχες των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των προϊόντων.