Οι άνθρωποί μας

Η ZGAS δίνει μεγάλη προσήλωση και υποστήριξη στους ανθρώπους της καθώς αποτελούν το πιο σημαντικό περιουσιακό της στοιχειό. Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης στελεχώνουν 30 εργαζόμενοι.

Η εταιρεία είναι επανδρωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό σε κάθε έναν από τους τομείς δραστηριότητας της:

  • Ηλεκτρολόγους μηχανικούς
  • Εγκαταστάτη αερίων καύσιμων
  • Μηχανολόγο μηχανικό
  • Οικονομολόγους – στελέχη οικονομικού τμήματος
  • Επιστήμη πληροφορικής
  • Πωλητές με γνώση και εμπειρία
  • Οδηγούς οχημάτων εφοδιασμένους με επαγγελματικά διπλώματα (ADR, Γ & Ε κατηγορίας)
  • Διανομείς και εργατοτεχνίτες άρτια εκπαιδευμένους