Σύστημα Πυρόσβεσης Τοπικής Εφαρμογής για χρήση σε χοάνες μαγειρείων. Η αυτόματη ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού θερμοσωλήνα FiWaRec. Διαθέτει κομβίο (μπουτόν) χειροκίνητης ενεργοποίησης και δυνατότητα μετάδοσης σήματος για τη διακοπή της παροχής ενέργειας προς τις εστίες. Το σύστημα ΔΕΝ απαιτεί καμία εξωτερική πηγή για τη λειτουργία του (ηλεκτρικό, νερό) και είναι πλήρως αυτόνομο. Εξαιρετικά απλό στην εγκατάσταση. Σχεδιασμός συστήματος σύμφωνα με NFPA 17A (Εγχειρίδιο DOC 001A)

Σε περίπτωση φωτιάς, το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Ο πνευματικός σωλήνας που είναι τοποθετημένος εντός της χοάνης και πάνω από τα φίλτρα, ανιχνεύει τη φωτιά, ενεργοποιώντας το σύστημα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και το μπουτόν της μονάδας χειροκίνητης ενεργοποίησης. Το χημικό κατασβεστικό υλικό σβήνει άμεσα τη φωτιά και προκαλεί ψύξη του καιόμενου υλικού, ενώ ταυτόχρονα αποκλείει την επανάφλεξη

Το RFS i-SAFE Wet Chemical για επαγγελματικές κουζίνες, είναι ένα προσχεδιασμένο (pre-engineered) σύστημα, που περιέχει το κατασβεστικό υλικό BIOVERSAL QF-R σε προκαθορισμένου όγκου φιάλες αποθήκευσης, τύπου εγκλωβισμένης πίεσης με σταθερό δίκτυο διανομής του κατασβεστικού υλικού μέσω ακροφυσίων. Ο σχεδιασμός του συστήματος έχει γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο NFPA 17A. Έχει προβλεφθεί η αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας από τη φωτιά. Το σύστημα πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται σύμφωνα με τις Οδηγίες του Κατασκευαστή, το Πρότυπο NFPA 17A, τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διαταγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από κατάλληλα Εκπαιδευμένο Τεχνικό.

Προδιαγραφή συστήματος

Εγχειρίδιο χρήστη

Διαδικασία εγκατάστασης

Παράδειγμα μελέτης – για μηχανικούς