Τι είναι το Υγραέριο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίων, ευρέως γνωστό ως LPG (Liquiefied Petroleum Gas), είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, με κύρια συστατικά το προπάνιο και το βουτάνιο. Παράγεται κυρίως κατά την εξαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε ποσοστό 66%, αλλά και από τη διύλιση του πετρελαίου σε ποσοστό 34%. Το υγραέριο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες βρίσκεται σε αέρια μορφή, ενώ μπορεί με ευκολία να υγροποιηθεί σε συνθήκες περιβάλλοντος με μικρή αύξηση της πίεσης του. Στο υγραέριο, με τη χρήση κατάλληλων ουσιών, προσδίδεται χαρακτηριστική οσμή με σκοπό να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του σε περιπτώσεις διαρροής.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το υγραέριο μεταφέρεται παντού με ευκολία υπό πίεση, σε υγρή μορφή, αποθηκεύεται σε φιάλες και σε δεξαμενές διαφόρων μεγεθών και χρησιμοποιείται για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις.

Χρησιμοποιείται ευρύτατα και για την κίνηση οχημάτων Auto gas και θεωρείται το σημαντικότερο εναλλακτικό καύσιμο για τη χρήση αυτή σε όλη την Ευρώπη. Το υγραέριο (LPG) είναι το καύσιμο που μπορεί να καλύψει πρακτικά όλες τις ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή:

Θέρμανση και ψύξη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μαγείρεμα ατμοπαραγωγή, ηλεκτροπαραγωγή, συμπαραγωγή, ειδικές αγροτικές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, φωτισμό, κοπή μετάλλων συγκολλήσεις, αυτοκίνηση.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα χαρακτηριστικά ισχύουν για το καθαρό προπάνιο (pure Propane) και το καθαρό n-βουτάνιο (pure n-Butane). Οι συνθήκες περιβάλλοντος 15,5oC (60oF) και 760mmHg είναι οι διεθνώς αναφερόμενες σαν Standard Conditions. Στον παραπάνω πίνακα χρησιμποποιείται η συντομογραφία S.C.

ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

*Η θερμογόνος δύναμη είναι η κύρια ενεργειακή ιδιότητα ενός καυσίμου. Ορίζει την ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση της μοναδιαίας ποσότητας της ουσίας. Υπάρχουν η ανώτερη θερμογόνος (Hs) και η κατώτερη θερμογόνος (Hi) δύναμη. Η διαφορά μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης θερμογόνου δύναμης είναι η θερμότητα εξάτμισης του νερού (υδρατμών) που υπάρχει στα καυσαέρια. Για τους ενεργειακούς υπολογισμούς χρησιμοποιείται η κατώτερη θερμογόνος δύναμη.
** Ο βαθμός απόδοσης αφορά στη χρήση βασικού εξοπλισμού καύσης
*** 20% υγρασία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του υγραερίου ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο όλες τις κύριες παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή καυσίμου, όπως: Τιμή Ασφάλεια Διαθεσιμότητα Άνεση Ποιότητα Ευκολία χρήσης Υποστήριξη προϊόντος με την πώληση Νομιμότητα και τυποποίηση Προδιαγραφές προϊόντος και συσκευών Περιβαλλοντική προστασία.

Μεταξύ των προσφερόμενων ενεργειακών λύσεων σε εμπορική κλίμακα (ηλεκτρισμός, υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα, φυσικό αέριο, Α.Π.Ε., υγραέριο), το υγραέριο είναι το μόνο καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για κάθε οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Το υγραέριο είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, του οποίου η χρήση έναντι άλλων ορυκτών καυσίμων συμβάλλει στο περιορισμό του παγκόσμιου αποτυπώματος άνθρακα (carbon footprint) και συνεπώς στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με την καύση του δεν εκπέμπει, σχεδόν καθόλου αιθάλη (black carbon), που προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας για τη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι ένα αέριο καύσιμο χαμηλού άνθρακα (Low carbon), εναλλακτικό των στερεών και υγρών ορυκτών καυσίμων του οποίου η καύση εκπέμπει 49% λιγότερο CO2 από το λιθάνθρακα (Coal) και 17% λιγότερο από το πετρέλαιο.

Συχνές ερωτήσεις

Διότι είναι οικονομικό ασφαλές εύχρηστο πρακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. 

ΟΧΙ γιατί η φιάλη έχει πάντα μεγαλύτερη πίεση (ή ίση) από την ατμοσφαιρική και δεν μπορεί να γίνει αναρρόφηση, αλλά και για να διατηρηθεί η φλόγα πρέπει να υπάρχει και αέρας και μάλιστα σε σωστή αναλογία (2-10 % αεριού στον αέρα) για να είναι αναφλέξιμο το μίγμα που δεν μπορεί να συμβεί στη φιάλη ή στον αγωγό.

Η αμέλεια συντήρησης των συστημάτων πυρασφάλειας έχει νομικές και άλλες συνέπειες, όπως:

 • Απώλεια αποζημίωσης από ασφαλιστικές εταιρίες σε περίπτωση
  πυρκαγιάς, οι οποίες απαιτούν την προβλεπόμενη συντήρηση των
  συστημάτων πυρασφάλειας.
 • Αδυναμία ανταπόκρισης σε τυχόν έλεγχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Καταπάτηση βασικών κανόνων ασφαλείας προσωπικού, πελατών και
  γειτονικών καταστημάτων, με ότι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει σε
  περίπτωση εκτεταμένης πυρκαγιάς.
 • Ολοσχερής καταστροφή από επέκταση πυρκαγιάς που θεωρούνταν
  ελεγχόμενη.

Για να καταπολεμήσετε αποτελεσματικά μια πυρκαγιά θα πρέπει αρχικά
να διαθέτετε τον κατάλληλο τύπο πυροσβεστήρα, που να ανταποκρίνεται
στο χώρο και την κατηγορία της πυρκαγιάς που καλείται να αντιμετωπίσει.
Κατά συνέπεια, για τη σωστή επιλογή του πρέπει να απευθύνεστε μόνο σε
εξειδικευμένα καταστήματα, που διαθέτουν μόνιμη άδεια λειτουργίας. Να
θυμάστε επίσης ότι με την ετήσια τακτική συντήρηση των πυροσβεστήρων
σας, εξασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία τους σε περίπτωση ανάγκης,
καθώς και ότι θα πρέπει να τους αναγομώσετε άμεσα μετά από
οποιαδήποτε χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

 • Αντικατάσταση προωθητικού αερίου (άζωτο).
 • Δακτύλιος έλεγχου, σήμανσης χρονολογίας.
 • Ασφάλεια περόνης
 • Ετικέτα ελέγχου

Και συνοδεύονται πάντα από τα μητρώα τους, ενώ οι πυροσβηστήρες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου θα κρίνονται ακατάλληλοι.

α) Όταν αντιμετωπίζετε πυρκαγιά σε ανοιχτό χώρο, φροντίστε να έχτε πάντα τον αέρα στην πλάτη σας.
β) Ξεκινάτε την κατάσβεση πάντα από τη βάση της φωτιάς και περιμετρικά αυτής.
γ) Σε πυρκαγιά μεγάλου σχετικά μεγέθους, η κατάσβεση είναι πιο αποτελεσματική όταν αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα με πυροσβεστήρες περισσότερους του ενός
δ) Μην απομακρυνθείτε αμέσως μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς διότι μπορεί αυτή να αναζωπυρωθεί.

ΟΧΙ η φιάλη πρέπει να είναι πάντα σε όρθια θέση όταν λειτουργεί γιατί το υγραέριο πρέπει να βγαίνει από τη φιάλη σε αέρια μορφή.

ΟΧΙ γιατί οι δεξαμενές έχουν ανακουφιστικές βαλβίδες που ανοίγουν όταν η πίεση στη δεξαμενή ανέβει πάνω από το όριο τους (17,65 Bar) ενώ οι δεξαμενές έχουν δοκιμαστεί σε πίεση (23 Bar).

Το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα περίπου δυο φορές και σε περίπτωση διαρροής του πηγαίνει προς τα κάτω σε αντίθεση με το φυσικό αέριο που είναι ελαφρότερο και πάει προς τα πάνω.

Σήμερα οι συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά είναι με πιστοποίηση ποιότητας CE με ασφαλιστικές δικλίδες προχωρημένο design και δεν έχουν καμία σχέση με της συσκευές που ξέραμε των προηγούμενων δεκαετιών.

Και για το υγραέριο υπάρχουν ανιχνευτές διαρροής υγραερίου που ενεργοποιούνται με πολύ μικρές ποσότητες υγραερίου (πολύ πιο κάτω από το όριο επικινδυνότητας) ειδοποιούν ηχητικά και σύγχρονος διακόπτουν την παροχή.

ΟΧΙ γιατί αποτελούνται από διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς όμως σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο χώρο μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό γιατί ελαττώνεται το οξυγόνο.

Δεν είναι πιο επικίνδυνο από τα άλλα καύσιμα γιατί ελάχιστη διαρροή υγραερίου γίνεται εύκολα αντιληπτή με την χαρακτηριστική οσμή του (σε αντίστοιχη διαρροή ηλεκτρικής συσκευής το αντιλαμβανόμαστε αφού έρθουμε σε επαφή με αυτή), ακόμα το υγραέριο διασκορπίζετε γρήγορα στον αέρα και χάνεται σε αντίθεση με τα υγρά καύσιμα που σε περίπτωση διαρροής τους παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον χώρο.

Να κλείσετε τον γενικό διακόπτη της εγκατάστασης του υγραερίου.

Υγραέριο και περιβάλλον

Το υγραέριο είναι ένα καύσιμο με καθαρή και αποτελεσματική καύση και μία ζωτική πηγή ενέργειας για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα καύσιμο με πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου, του ξύλου, του άνθρακα και των υγρών βιοκαυσίμων. Ο εξαιρετικά υψηλός βαθμός απόδοσης της καύσης του το κάνει έως και πέντε φορές πιο αποδοτικό από τα παραδοσιακά καύσιμα. Αυτό επιτρέπει τη μικρότερη δυνατή σπατάλη ενέργειας και τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.

Το υγραέριο είναι άμεσα διαθέσιμο παντού και υποστηρίζει και συμπληρώνει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχοντας αδιάλειπτη και καθαρή ενέργεια ανεξαρτήτως καιρού ή ηλιοφάνειας.

Διατηρεί σημαντική επάρκεια σε αποθέματα που προέρχονται τόσο από φυσικά κοιτάσματα, όσο και από την διύλιση του αργού πετρελαίου. Μεταφέρεται παντού, μέσω ενός ευέλικτου και διαφοροποιημένου δικτύου μεταφοράς με εξαιρετικά οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν είναι τοξικό και σε περιπτώσεις διαρροών δεν επιβαρύνει το έδαφος, το νερό, ούτε τον υδροφόρο ορίζοντα, όπως άλλα καύσιμα.

Το υγραέριο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στη βιομηχανία και στον οικιακό τομέα είναι κατά 20% λιγότερες ανά κιλοβατώρα (kWh) από αυτές των υγρών καυσίμων, 50% χαμηλότερες από αυτές των στερεών καυσίμων των γαιανθράκων και σημαντικά χαμηλότερες από τη μέση ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη μέσω του δικτύου διανομής. Χαρακτηριστικό του μικρότερου ενεργειακού αποτυπώματος του υγραερίου είναι η ελάττωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ένα μέσο σπίτι κατά 1,5 τόνο (περίπου 25%) το χρόνο.

Κλιματική αλλαγή:
Ο δεύτερος μεγαλύτερος συντελεστής της κλιματικής αλλαγής και ένας παράγοντας που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία, είναι η αιθάλη (Black Carbon). Πρόκειται για αιωρούμενα σωματίδια (PM) που παράγονται από την ατελή καύση των υγρών καυσίμων και του ξύλου. Το υγραέριο βοηθάει στη μείωση της αιθάλης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του αέρα στον εξωτερικό χώρο και στο εσωτερικό των σπιτιών μας, αφού όταν καίγεται παράγει αμελητέες ποσότητες αιωρουμένων σωματιδίων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ατμοσφαιρική μόλυνση μειώνει κατά 8,6 μήνες το προσδόκιμο ζωής κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υγραέριο έχει σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές σε δύο ακόμη στοιχεία που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία, τα κτίρια και το φυσικό περιβάλλον, τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τις καρκινογόνες πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).

Θεωρώντας την κυκλοφορία των οχημάτων σαν τον κυριότερο παράγοντα της μόλυνσης του αέρα στην Ευρώπη, η υγραεριοκίνηση αποτελεί το καταλληλότερο καύσιμο, καθώς παράγει 35% χαμηλότερα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (NOx) σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, 40% λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα (CM), 40% λιγότερες πτητικές οργανικές ενώσεις. Τα αιωρούμενα σωματίδια που παράγουν οι εξατμίσεις, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται με την καύση των συμβατικών καυσίμων, είναι αμελητέα στην υγραεριοκίνηση, καθιστώντας την ιδιαίτερα κατάλληλο καύσιμο για τις αστικές περιοχές όπου η αιθάλη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.

Κανόνες ασφαλείας

Γενικές πληροφορίες για ασφαλή χρήση

Πληροφορίες για την ασφάλεια και την πυροπροστασία, προς τους χρήστες του υγραερίου.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι, να παρέχει στους καταναλωτές των υγροποιημένων αερίων καυσίμων, χρήσιμες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση τους, υπηρεσίες γενικού χαρακτήρα και εξειδικευμένες οδηγίες για τις διάφορες τυπολογίες χρήσης, οι οποίες, σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστούν τα νομοθετικά κείμενα και τους κώδικες καλής πρακτικής, που κάθε καταναλωτής πρέπει αυστηρά και ολοκληρωτικά να τηρεί.

Ποτέ μην προσπαθήσετε να εντοπίσετε πιθανή διαρροή υγραερίου με γυμνή φλόγα, αλλά πάντα με τη χρήση σαπουνάδας ή των ειδικών σπρέι ανίχνευσης διαρροών!!!

Αρχικά για να επιλέξετε γνήσιες φιάλες με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, βεβαιωθείτε ότι έχουν:

 1. Μεμβράνη Ασφαλείας με το λογότυπο της εταιρίας που τις διαθέτει και που καλύπτει την βαλβίδα της φιάλης.
 2. Πλαστική Τάπα Ασφαλείας που σφραγίζει το στόμιο της βαλβίδας.

Για την αλλαγή της Φιάλης

Για την αντικατάσταση της φιάλης θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 1. Μην καπνίζετε και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνή φλόγα στον χώρο.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και όλες οι βάνες του δικτύου είναι κλειστές.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα (στρόφιγγα) της κενής φιάλης είναι κλειστή.
 4. Αφαιρέστε (ξεβιδώστε) τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα που είναι προσαρμοσμένος στο στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της κενής φιάλης και απομακρύνετε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 5. Ελέγξτε τον ρυθμιστή και τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή δικτύου ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν φθορά. Ειδικά ο ελαστικός σωλήνας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια.
 6. Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (φλατζάκι) στο ρακόρ σύνδεσης του ρυθμιστή ή του ελαστικού σωλήνα του δικτύου με καινούργιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλαιό πριν τοποθετήσετε το καινούργιο.
 7. Αφαιρέστε την μεμβράνη ασφαλείας από την νέα πλήρη φιάλη.
 8. Δοκιμάστε την λειτουργία της βαλβίδας (στρόφιγγας) της νέας πλήρους φιάλης ότι λειτουργεί καλά (γυρίστε την μισή στροφή) και μετά ξαναβάλτε την στην κλειστή θέση (εντελώς δεξιόστροφα).
 9. Αφαιρέστε το πώμα από την βαλβίδα (στρόφιγγα) της νέας φιάλης και συνδέστε τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή του δικτύου σφίγγοντας καλά το ρακόρ σύνδεσης.

Σημείωση: Προσοχή το ρακόρ σύνδεσης με την στρόφιγγα της φιάλης σφίγγει αριστερόστροφα.

Ανοίξτε ελαφρά (μία στροφή) την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης και ελέγξτε με σαπουνάδα (ποτέ με γυμνή φλόγα) για διαρροές.

Σημείωση: Για τον έλεγχο της στεγανότητας ετοιμάζουμε σαπουνάδα σε ένα σφουγγαράκι χρησιμοποιώντας σαπούνι για τα πιάτα. Απλώνουμε τον αφρό στα σημεία που θέλουμε να ελέγξουμε (γύρω από την σύνδεση του ρακόρ με την βαλβίδα). Εάν δημιουργηθούν φυσαλίδες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαρροή ενώ η απουσία τους βεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι στεγανή.

Εφόσον δεν υπάρχει διαρροή ανοίξτε την στρόφιγγα πλήρως και ανάψτε την συσκευή κατανάλωσης.

Στην περίπτωση διαρροής – φωτιάς

Στην περίπτωση όπου εντοπιστεί διαρροή πρέπει να:

 1. Μην λειτουργήσετε κανένα μηχάνημα και ανάψετε φώτα ή ηλεκτρική συσκευή.
 2. Κλείσετε την βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.
 3. Ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες ώστε να αεριστεί ο χώρος.
 4. Μεταφέρετε την φιάλη σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο. Τοποθετήστε την όρθια, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρα.

Στην περίπτωση της φωτιάς, αν δεν μπορείτε με ασφάλεια και άμεσα να την αντιμετωπίσετε με δικά σας μέσα, καλέστε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199, γνωστοποιώντας της την ύπαρξη υγραερίου.

Το υγραέριο είναι κανονικά άοσμο αλλά του προσθέτουμε μια δύσοσμη ουσία ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής, ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Κατεβάστε εδώ το PDF με τις Οδηγίες ασφαλείας.