συνδυασμένης λειτουργίας

Απόδοση (****4 stars) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/125/CE, διασφαλίζοντας χαμηλά λειτουργικά κόστη.
Mοντέλα : συνδυασμένης λειτουργίας

Ο Start AR είναι ένας επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης μικρών διαστάσεων, που επιτρέπει την εγκατάσταση σχεδόν παντού στο σπίτι.
Είναι διαθέσιμος σε 25 kW.
Οι λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας προσφέρουν μια υψηλή αναλογική λειτουργία και μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακά συστήματα με τα κατάλληλα παρελκόμενα.
Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (IEE ≤ 0,20).
O τελικός χρήστης μπορεί να έχει πάντα ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του λέβητα με τη βοήθεια ενδεικτικών LED και της ψηφιακής οθόνης.
Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης με την χρήση εξωτερικού αισθητηρίου περιβάλλοντος (ως παρελκόμενο).
Τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο μερικώς προστατευμένο, IPX5D.
Αντιπαγετική προστασία (μέχρι Ο°C).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΖΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
Περιγραφή : START AR 25 KIS
Ονομαστική θερμική Ισχύς ΘΕΡΜΑΝΣΗ (80°C/60°C): 15,00-25,00 Kw

ΖΝΧ min – max : 9,50-25,00 Kw
Απόδοση : Pn (80°C/60°C): 97,8%
30% Pn (επιστρ. 30°C): 108,9%Παραγωγή ΖΝΧ l/min. (Δt 25°C) : 14,3 l/min

Ενεργειακή κλάση :